slovensky
english

 

Dotorandský stupeň - PhD. (dRGG)
REGIONÁLNA GEOGRAFIA


Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov ponúka doktorandské štúdium v odbore Regionálna geografia.
Štúdium je štvorročné. Povinnosťou doktoradna je vykonávanie študijnej, pedagogickej a vedeckej činnosti v zmysle podmienok definových Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.
Interný doktorand počas svojho štúdia poberá doktorandské štipendium.
O ďalších podmienkach štúdia sa informujte na stránke Prírodovedeckej fakulty
Nižšie uvádzame ponuku tém prác dizertačných

 

Témy dizertačných prác pre školský rok 2022/2023

Prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

Doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.

Doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

Doc. RNDr. František Križan, PhD.

Mgr. Martin Šveda, PhD.

Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD.

Mgr. Daniel Michniak, PhD.

Mgr. Pavel Šuška, PhD.

Mgr. Róbert Pazúr, PhD.

RNDr. Anton Michálek, CSc.

* uvedené práce je možné riešiť len v rámci GÚ SAV.

 

Bakalársky stupeň - Bc. (ZRR)
GEOGRAFIA, ROZVOJ REGIÓNOV A EURÓPSKA INTEGRÁCIA

Magisterský stupeň - Mgr. (mZ-RG)
REGIONÁLNA GEOGRAFIA, ROZVOJ REGIÓNOV A EURÓPSKA INTEGRÁCIA


2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015