slovensky
english
 

Na tomto pracovisku sa realizuje projekt s podporou
Agentúry na podporu výskumu a vývoja

APVV-21-0286

Jasle a škôlky pre každého?
Predškolské vzdelávanie na Slovensku z aspektu priestorovej dostupnosti a sociálnej spravodlivosti


Riešiteľský kolektív

Vedúci projektu: doc. RNDr. František Križan, PhD.

Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov, Prírodovedecká fakulta, UK Bratislava:

 • doc. RNDr. František Križan, PhD.
 • doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
 • RNDr. Angelika Švecová, PhD.

  Geografický ústav, SAV Bratislava, v.v.i.:

 • Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD.
 • Mgr. Katarína Rišová, PhD.
 • Mgr. Martin Šveda, PhD.
 • Mgr. Ján Výbošťok, PhD.
 • Ciele projektu

  Výstupy

  Projekt a médiá

  2024-04-09-mayales
  © 2011 - 2015