slovensky
english
 

Na tomto pracovisku sa realizuje projekt s podporou
Agentúry na podporu výskumu a vývoja

APVV-21-0286

Jasle a škôlky pre každého?
Predškolské vzdelávanie na Slovensku z aspektu priestorovej dostupnosti a sociálnej spravodlivosti


Riešiteľský kolektív

Ciele projektu

Výstupy

Projekt a médiá

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015