slovensky
english
vedúci katedry: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
zástupca vedúceho katedry: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
tajomník katedry: doc. RNDr. František Križan, PhD.
sekretárka:Alžbeta Janíková

Pedagogickí, vedeckí a odborní zamestnanci

menoe-mailkancelária
prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc.zobraziť e-mailovú adresuB1-542
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-546
doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-548
doc. RNDr. František Križan, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-531
doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.zobraziť e-mailovú adresuB1-544
RNDr. Tibor Blažík, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-547
RNDr. Katarína Danielová, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-531
RNDr. Karol Kasala, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-550
Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-541
RNDr. Angelika Švecová, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-544
Mgr. Martin Šveda, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-541
Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-550
Mgr. Rastislav Cákoci, PhDzobraziť e-mailovú adresuB1-547
RNDr. Mgr. Anna Tolmáči, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-551

Externí spolupracovníci

menoe-mailkancelária
Mgr. Kristína Bilková, PhD.zobraziť e-mailovú adresuGÚ SAV
prof. Ing. Pavol Kita, PhD.zobraziť e-mailovú adresuOA EU
Mgr. Milan Zemanzobraziť e-mailovú adresuSÚ SAV
prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.zobraziť e-mailovú adresuGÚ SAV
Mgr. Peter Barlík, PhD.zobraziť e-mailovú adresuMIRRI SR

Ostatní zamestnanci

menoe-mailkancelária
Alžbeta Janíkovázobraziť e-mailovú adresuB1-543

Doktorandi

menoe-mailkancelária
Mgr. Petra Hencelovázobraziť e-mailovú adresuB1-306
Mgr. Roman Najdenýzobraziť e-mailovú adresuB1-306
Mgr. Michal Nogazobraziť e-mailovú adresuB1-550
Mgr. Filip Šandorzobraziť e-mailovú adresuB1-306
Mgr. Pavla Štefkovičovázobraziť e-mailovú adresuB1-306

© 2011 - 2015