slovensky
english
 

Na tomto pracovisku sa realizuje projekt s podporou
Agentúry na podporu výskumu a vývoja

APVV-16-0232

Konzumná spoločnosť a konzumné regióny
Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti


Riešiteľský kolektív

Ciele projektu

Výstupy

Križan, F., Hencelová, P., Bilková, K. (2020):
Je spoločnosť na Slovensku stratifikovaná podľa spotreby?
Geografické informácie, 24, 2, 622-635.
náhľad  na stiahnutie
Danielová, K., Trembošová, M. (2020):
Za nákupom potravín: geografické špecifiká dostupnosti potravín v meste Trenčín
Geografické informácie, 24, 2, 71-85.
náhľad  na stiahnutie
Hencelová, P. (2020):
Alternatíva ukrytá v debničkách
Geografické informácie, 24, 2, 71-85.
náhľad  na stiahnutie
Kita, P., Žambochová, M., Strelinger, J., Kitová Mazalánova, V. (2021):
Consumer Behaviour of Slovak Household in the Sphere of Organic Food in the Context of Sustainable Consuption
Central European Business Review, 10, 20, 1-17.
náhľad  na stiahnutie
Bilková, K., Michálek, A., Výbošťok, J. (2020):
Príjmy a potravinové púšte: za nákupom na vidieku ďaleko, ale nevadí.
In Michálek, A. (ed.): Príjmové nerovnosti a ich prejavy v regiónoch Slovenska, Bratislava (Veda), s. 119-144.
náhľad 
Búzik, B., Zeman, M. (2020):
Hodnoty v regulácii spotrebiteľského správania
Sociológia, 52, 5, 411-431.
náhľad  na stiahnutie
Križan, F., Šveda, M., Tarčáková, S., Bilková, K., Hencelová, P. (2020):
Kam do školy? Transformácia a priestorové rozmiestnenie základného školstva v zázemí Bratislavy
In: Šveda, M., Šuška, P. (eds). Suburbanizácia II.Bratislava (Geografický ústav SAV), s. 169-186.
náhľad 
Križan, F., Barlík, P., Bilková, K. , Hencelová, P. (2020):
Delimitácia intraurbánnej nákupnej zóny na základe mobilných dát: prípadová štúdia Avion Shopping Parku (Bratislava)
Studia commercialia Bratislavensia, 13, 44, 107-120.
náhľad  na stiahnutie
Križan, F., Čuláková, K., Kita, P., Bilková, K. , Barlík, P., Hencelová, P. (2020):
Percepcie spotrebiteľov na SMS marketing: prípadová štúdia z darčekovej predajne v Hlohovci
Ekonomické rozhľady, 49, 2, 107-120.
náhľad  na stiahnutie
Kita, P., Križan, F., Bilková, K., Zeman, M., Siviček, T. (2020):
Comparison of Grocery Shopping Behaviour of Slovak Residents on the Slovak-Austrian Border: an Empirical Study – Hainburg an der Donau.
E&M Ekonomics and Management, 23, 1, 215-230.
náhľad  na stiahnutie
Opravil, Š., Bilková, P., Križan, F., Hencelová, P. (2020):
Identifikácia potravinových púští na vidieku.
In: Križan, F. (ed.). Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme: lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Bratislava (Univerzita Komenského), s. 75-94.
náhľad  na stiahnutie
Križan, F., Kunc, J., Bilková, P., (2020):
Mestský maloobchod: katedrály spotreby
In: Križan, F. (ed.). Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme: lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Bratislava (Univerzita Komenského), s. 95-114.
náhľad  na stiahnutie
Danielová, K., Trembošová, M. (2020):
Spotrebiteľské preferencie a správanie spotrebiteľov pri nákupe potravín.
In: Križan, F. (ed.). Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme: lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Bratislava (Univerzita Komenského), s. 115-135.
náhľad  na stiahnutie
Hasan, J., Uhrin, V. (2020):
Teoretický model určenia vplyvu e-commerce v maloobchode a spotrebe
In: Križan, F. (ed.). Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme: lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Bratislava (Univerzita Komenského), s. 136-166.
náhľad  na stiahnutie
Hencelová, P., Križan, F., Bilková, P. (2020a):
Farmárske trhy v Bratislave: ilúzia vs. realita.
In: Križan, F. (ed.). Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme: lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Bratislava (Univerzita Komenského), s. 189-201.
náhľad  na stiahnutie
Hencelová, P., Križan, F., Bilková, P. (2020b):
Stolovanie v komunitných záhradách: nová výzva alternatívnej spotreby.
In: Križan, F. (ed.). Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme: lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Bratislava (Univerzita Komenského), s. 203-216.
náhľad  na stiahnutie
Križan, F., Bilková, P., Hencelová, P. (2019):
Maloobchod a spotreba.
In: Gurňák, D. (ed.). 30 rokov transformácie Slovenska. Bratislava (Univerzita Komenského), s. 309-336.
náhľad  na stiahnutie

Hencelová, P., Križan, F., Bilková, K. (2020):
Klasifikácia a funkcia komunitných záhrad v meste (prípadová štúdia z Bratislavy)
Sociológia, 52, 1, 51-81.
náhľad  na stiahnutie

Škamlová, L., Wilkaniec A., Szczepańska M., Bačík, V., Hencelová, P.(2020):
The development process and effects from the management of community gardens in two post-socialist cites: Bratislava and Poznań
Urban Forestry & Urban Greening, 48, 126572.
náhľad

Križan, F., Bilková, K. (2019):
Geografia spotreby: úvod do problematiky
Univerzita Komenského, Bratislava
náhľad

Kita, J., Kita, P., Križan, F., Bilková, K., Kunc, J. (2019):
Marketing spotreby.
Univerzita Komenského, Bratislava
náhľad

Hasan, J. (2019):
E-commerce diaľnica
Univerzita Komenského, Bratislava
náhľad

Križan, F., Bilková, K., Hencelová, P. (2019):
Ďaleko za nákupom? Transformácia maloobchodu v zázemí Bratislavy
In: Šveda, M., Šuška, P. (eds.): Suburbanizácia: ako sa mení zázemie Bratislavy? Geografický ústav SAV, Bratislava
náhľad  na stiahnutie

Zeman, M. (2019):
Nové formy a trendy v trávení voľného času v Česku a na Slovensku
In: Chorvát, I., Šafr, J. (eds.): Volný čas, společnost, kultura: Česko – Slovensko. SLON, Praha
náhľad  na stiahnutie

Kita, J., Kita, P., Kita, P., Kollár, P., Jánska, M. (2019):
Retail environment in the context of defining consumption patterns on the example of Slovakia
Studia Ekonomiczne, 384, 38-50
náhľad  na stiahnutie

Zubriczký, G. (2019):
Súčasné trendy regionálneho rozvoja Slovenska
In: Klímová, V., Žítek, V. (eds.).: 22. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova Univerzita, Brno, 125-129
náhľad  na stiahnutie

Hencelová, P. (2019):
Budúcnosť komunitných záhrad ako alternatíva čerstvých a zdravých potravín v meste Bratislava
In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019. Univerzita Komenského, Bratislava, 1147-1152
náhľad  na stiahnutie

Križan, F., Bilková, K., Barlík, P., Kita, P., Šveda, M. (2019):
Old and New Retail Environment in a Post-Communist City: Case Study from the Old Town in Bratislava, Slovakia
Ekonomický časopis, 67, 8, 879-898.
náhľad  na stiahnutie

Križan, F., Hencelová, P., Bilková, K. (2019):
Ako často a ako dlho nakupujú spotrebitelia v nákupných centrách v Bratislave? Prístup koncentrických zón
22nd International Colloqium on Regional Sciences. Conference proceedings. Masarykova Univerzita, Brno, 314-322.
náhľad  na stiahnutie

Kita, J., Kollár, P. (2019):
Place of Emotions In Marketing And Its Importance In ELM Model
International Journal of Technology for Business, 1, 2, 1-8.
náhľad  na stiahnutie

Najdený, R., Križan,F., Bilková, K., Sládeková Madajová, M., Gurňák, D. (2019):
Consumer behaviour of seniors visiting shopping malls: case study from Bratislava
Folia Geographica, 61, 2, 126-143.
náhľad  na stiahnutie

Šveda, M., Križan, F., Barlík, P. (2019):
Využitie lokalizačných dát mobilnej siete v turizme: kto sú, kedy prichádzajú a kam smerujú zahraniční návštevníci na Slovensku?
Geografický časopis, 71, 3, 203-225.
náhľad  na stiahnutie

Križan, F., Bilková, K., Kunc, J., Sládeková Madajová, M., Zeman, M., Kita, P., Barlík, P. (2018):
From school benches straight to retirement? Similarities and differences in the shopping behaviour of teenagers and seniors in Bratislava, Slovakia
Moravian Geographical Reports, 26, 3, 199-209.
náhľad  na stiahnutie

Kunc, J., Križan, F. (2018):
Changing European retail landscapes: New trends and challenges
Moravian Geographical Reports, 26, 3, 150-159.
náhľad  na stiahnutie

Bilková, K., Križan, F., Horňák, M., Barlík, P., Zubriczký, G. (2018):
Food and non-food retail change in a post-communist country: A case study of the Gemer region in Slovakia
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 39, 39, 7-20.
náhľad  na stiahnutie

Križan, F., Bilková, K., Barlík, P., Kita, Pa., Kita, Pe. (2018):
Spatial Distribution of Consumer Preferences: Case Study of Shopping malls in Bratislava
Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 13, 1, 13-21.
náhľad  na stiahnutie

Kita, P., Szczyrba, Z., Fiedor, D., Letal, A. (2017):
Recognition of business risks when purchasing goods on the Internet using GIS: experience from Slovakia
Electronics Commerce Research, 18, 3, 647-663.
náhľad  na stiahnutie

Bilková, K., Križan, F., Horňák, M., Barlík, P., Kita, P. (2017):
Comparing two distance measures in the spatial mapping of food deserts: The case of Petržalka, Slovakia
Moravian Geographical Reports, 25, 2, 95-103.
náhľad  na stiahnutie

Križan, F., Zeman, M., Bilková, K., Kita, P., Barlík, P. (2017):
Cezhraničné nákupné správanie spotrebiteľov zo Slovenska: prípadová štúdia z Hainburg an der Donau (Rakúsko)
Geographia Cassoviensis, 11, 2, 124-136.
náhľad  na stiahnutie

Kolektív autorov projektu: Delimitácia nákupnej zóny nákupného centra Avion Shopping Park (nepublikované kartografické výstupy)
Knižné výstupy

Križan, F. et al (2017):
Maloobchod a špecifiká
časovo-priestorového
správania spotrebiteľov

Hasan, J. (2019):
E-commerce

Kita, P. et al (2019):
Marketing spotreby

Križan, F., Bilková, K. (2019):
Geografia spotreby
Úvod do problematiky

Križan, F. et al (2017):
Kde nakupujeme,
čo nakupujeme
a prečo nakupujeme

Križan, F. et al (2020):
Nákupné správanie
spotrebiteľov na Slovensku

Kita, P. et al (2020):
Spotrebiteľské správanie
slovenských domácností

Hasan,J. (2020):
Základy e-commerce

Projekt a médiá

© 2011 - 2015