slovensky
english

Mgr. Roman Najdený

interný doktorand

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
Ďalšie informácie
 

Riešené granty

Grant UK/27/2019 - Výskum transformácie kopaničiarskej kultúrnej krajiny Bielych Karpát prostredníctvom GIS
© 2011 - 2015