slovensky
english

Mgr. Roman Najdený

interný doktorand

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
Ďalšie informácie
 

Vybrané publikácie

Najdený, R., a kol., (2019). Consumer behaviour of seniors visiting shopping malls: Case study from Bratislava. Folia Geographica. - Roč. 61, č. 2 (2019), s. 126-143
Mikuš, R., Gurňák, D., Najdený, R., (2020). Volebná podpora v priestorových dimenziách. In: 30 rokov transformácie Slovenska.
Najdený, R., (2019). Historické štruktúry kultúrnej krajiny ? prístupy ku ochrane na príklade obce Bošáca. ŠVK PriF UK 2019, s. 1171-1176
© 2011 - 2015