slovensky
english

Všetky oznamy pre predmet Všeobecná geografia

Všeobecná geografia [všetky]: Geografia - ako ďalej? [28.10.2021] 
Všeobecná geografia [odbor geografia]: Podmienky získania kreditov za predmet Všeobecná geografia [08.10.2018] 
Všeobecná geografia [1. ročník]: Výsledky písomky [10.01.2017] 
Všeobecná geografia [všetkx]: Výsledky zo skúšky 5.1.2016 [06.01.2016] 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015